SAS Consultancy

Faaliyetlerimiz kulüp alış-satışlarındaki aracılık hizmetleri ile kulüp satıldıktan sonra yönetimdeki yatırımcılara verilecek danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Takım ve sporcular arasında iş birliği sağlama, takım marka değerinin yükseltilmesi, etkinliklerin organize edilmesi ve PR çalışmaları ile bu süreci desteklemekteyiz.